۰۷۱۱۱۴۰۰

روایت نویسنده «اتوبوس شب» از مفقودالاثر شدن محبوبه(!) پدرش در آبهای اروند!!

سینماروزان: حبیب احمدزاده از جمله نویسندگان ادبیات جنگ است که فعالیتهایی هم در سینمای ایران داشته است و از جمله در پروژه هایی مرتبط با [...]
image_print