۰۳۱۱۱۴۰۰

واکنش به ضبط چمدان نماینده جشنواره برلین؟⇐فهرست اصلی برلین بدون حضور ایرانیان بسته شد

سینماروزان: فهرست فیلمهای بخش مسابقه جشنواره برلین بدون حضور نماینده ای از سینمای ایران بسته شد تا شاید این عدم حضور ایرانیان را بتوان [...]

توضیحات دادستان تهران درباره چمدان توقیفی نماینده جشنواره برلین و ارتباط گیری با محکومان فتنه+واکنش رییس سازمان سینمایی

سینماروزان: چندی قبل خبر توقیف چمدان “آنکه لویکه” نماینده جشنواره برلین که همه ساله به ایران سفر می کند و برخی فیلمهای ایرانی را [...]
image_print