۱۴۰۴۱۴۰۱

#انفرادی در مرز ۴۰میلیارد قرار گرفت/#سگ‌بند ۳۸میلیاردی شد!/#علفزار ۹میلیاردی شد و #چند_میگیری_گریه_کنی۲ مماس با ۵میلیارد/ #هناس و #مغز_استخوان ۲میلیاردی شدند!/ #بدون_قرار_قبلی و #مجبوریم در آستانه ۲میلیارد!/ #والدین_امانتی نیم میلیاردی شد و #طلاخون در مرز نیم میلیارد/ #زالاوا دوروزه مماس با ۲۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان: #انفرادی بعد از حدود دو ماه از اکران بالاخره توانست خودش را از سایه فیلم سگ بند خارج کند و صدرنشین گیشه شود؛ به این ترتیب اگر [...]
سینما+سروش

#سگ‌بند از ۳۷میلیارد گذشت و #انفرادی به ۳۶میلیارد رسید!/#علفزار از ۷میلیارد عبور کرد و #چند_میگیری ۴میلیاردی شد!/ #مغز_استخوان ۲میلیاردی شد و #مجبوریم از ۱.۵میلیارد گذشت/ #هناس و #بدون_قرار_قبلی مماس با ۱.۵میلیارد!/ #نقره_داغ نیم میلیاردی شد و #والدین_امانتی در مرز نیم میلیارد!/افتتاحیه سرد #طلاخون و #روز_ششم+آمار کامل فروش

سینماروزان: دو فیلم طلاخون و روز ششم به تازگی روی پرده رفته‌اند ولی افتتاحیه سردی داشته‌اند و رویهم ۲۰۰میلیون هم نفروخته‌اند! در صدر [...]

#سگ‌بند به ۳۷ میلیارد نزدیک شد و #انفرادی در مرز ۳۲ میلیارد!/#علفزار ۶میلیاردی شد و #چند_میگیری ۳میلیاردی!/#مغز_استخوان ۲میلیاردی شد و #مجبوریم ۱/۵میلیاردی!/ #هناس و #بدون_قرار_قبلی از نیم میلیارد عبور کردند!/شکست فیلم‌های عبدی و فارابی +آمار کامل فروش

سینماروزان: با چینش دوره تازه اکران بدون کمدی‌های بفروش، همچنان صدرنشین آمار فروش کمدی های #سگ‌بند و #انفرادی هستند که اولی به ۳۷ میلیارد [...]
سینما آستارا

تحلیل فروش سینماهای ایران⇐ #سگ‌بند از ۳۵ میلیارد عبور کرد و #انفرادی به ۳۰میلیارد نزدیک شد/ #علفزار ۴میلیاردی شد/ #چند_میگیری_گریه_کنی۲ دومیلیارد را رد کرد و #مغز_استخوان مماس با ۲میلیارد!/ #لامینور و #مجبوریم در مرز ۱.۵میلیارد!/ #بدون_قرار_قبلی و #هناس دوروزه صدمیلیونی شدند!/ #والدین_امانتی و #نقره_داغ پنجاه میلیون را رد کردند!+آمار کامل فروش

سینماروزان: با اکران چهار فیلم تازه در هفته اخیر بناست شکل و شمایل اکران به تدریج تغییر یابد ولی پرفروش‌های اکران درنهایت دو فیلم کمدی [...]

#سگ‌بند نزدیک به ۳۵میلیارد/ #انفرادی از ۲۵میلیارد گذشت!/ #علفزار مماس با ۳میلیارد!/ #مغز_استخوان و #چند_میگیری_گریه_کنی۲ در مرز ۲میلیارد/#مجبوریم در آستانه ۱.۵میلیارد/شکست سنگین فیلم‌های فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: اوضاع اکران کماکان با فروش بالای دو فیلم کمدی سگ بند و انفرادی پیش می‌رود ولی فیلم تراژیک علفزار هم بدون مایه‌های کمدی توانسته [...]

#سگ‌بند ۳۴میلیاردی شد/ #انفرادی از ۲۲ میلیارد عبور کرد/ #مغز_استخوان در مرز ۲میلیارد/ #چند_میگیری… و #مجبوریم میلیاردی شدند/ #علفزار دوروزه، نیم میلیارد را رد کرد!/فروش نازل فیلم‌های فارابی+آمار کامل فروش

سینماروزان: با اکران سه فیلم تازه در هفته اخیر فقط #علفزار است که خوب فروخته و در دوروز، رقم فروش نیم میلیارد را رد کرده است. دو فیلم #دموکراسی… [...]

تحلیل #فروش_سینماهای_ایران ⇐#سگ‌بند ۳۳میلیارد را رد کرد/ #انفرادی در آستانه ۲۰میلیارد!/#مغز_استخوان ۱.۵میلیاردی شد/ #مجبوریم در آستانه میلیارد/ #چند_میگیری… دوروزه ۳۰۰میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: با وجود اکران یک کمدی تازه در دو روز اخیر کماکان چینش فروش چندان تغییری نکرده است. به گزارش سینماروزان، در صدر آمار فروش #سگ‌بند [...]
پردیس+زندگی

تحلیل #فروش_سینماهای_ایران⇐#سگ‌بند از ۳۱ میلیارد عبور کرد!/ #انفرادی در مرز ۱۴میلیارد!/ #موقعیت_مهدی در آستانه ۱۲میلیارد!/#شادروان از ۹میلیارد گذشت!/ #لامینور و #مغز_استخوان میلیاردی شدند!/ #مجبوریم بدون سرگروه در مرز ۲۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان: سینماهای ایران همچنان تحت تاثیر فروش بالای دو کمدی #سگ‌بند و #انفرادی هستند. به گزارش سینماروزان، به دنبال آنها فیلم‌های [...]
پردیس+زندگی

#سگ_بند سی میلیاردی شد و #موقعیت_مهدی ۱۱میلیاردی/ #شادروان و #انفرادی ۹میلیارد فروختند/ #مرد_بازنده شش میلیاردی شد/ #لامینور و #مغز_استخوان در نزدیکی میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر باکس آفیس ایران، فیلم #سگ_بند قرار گرفته که سی میلیاردی شده و به دنبال آن #موقعیت_مهدی که یازده میلیاردی شده؛ هر دو فیلم‌ [...]
سینما آستارا

#سگ‌بند ۲۶میلیارد را رد کرد و #شادروان از ۸ میلیارد عبور کرد/حرکت #موقعیت_مهدی به سمت ۱۲میلیارد/ #روز_صفر ۷میلیاردی شد و #مرد_بازنده در مرز ۶میلیارد!/ #انفرادی دوروزه، در آستانه ۲میلیارد!/ #لامینور دوروزه ۲۰۰میلیونی شد و #مغز_استخوان صدمیلیونی+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان سه فیلمی که در قالب اکران عیدفطر روی پرده رفته اند، فروش #انفرادی از همه بیشتر بوده که توانسته در دو روز [...]

#سگ‌بند مماس با ۲۲میلیارد/ #موقعیت_مهدی در مرز ۱۰میلیارد!/ #شادروان نزدیک به ۷ونیم میلیارد!/#روز_صفر در آستانه ۶میلیارد!/ #مرد_بازنده ۵میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: با گذشت دو هفته از ماه رمضان و اعمال تخفیف پنجاه درصدی در سانس‌های قبل از افطار، کماکان آمار فروش به مانند قبل [...]
پردیس سینمایی نارسیس مال تهرانپارس

#سگ‌بند به ۱۷میلیارد نزدیک شد!/ #موقعیت_مهدی در آستانه ۸میلیارد!/ #شادروان در مرز ۷میلیارد/عبور #مرد_بازنده و #روز_صفر از ۴میلیارد/ #عنکبوت مماس با ۳میلیارد/ #مورچه‌خوار میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش سینماها با صدرنشینی کمدی سگ‌بند ادامه دارد. این کمدی در مرز ۱۷میلیارد است و به زودی ۲۰میلیاردی خواهد شد. درام [...]
پردیس سینمایی لوتوس مال

عبور گیشه نوروزی از ۳۰میلیارد فروش و نیم میلیون مخاطب!/#سگ‌بند ۱۲میلیارد را رد کرد/#موقعیت_مهدی ۶میلیاردی شد و #شادروان ۵میلیاردی!/#مرد_بازنده و #روز_صفر ۳میلیاردی شدند!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مسعود احمدی: در میان هفت فیلم اکران نوروزی، یک فیلم که #سگ‌بند باشد خیلی خوب میفروشد، #موقعیت_مهدی و #شادروان خوب می‌فروشد، [...]

گیشه ۱۲میلیاردی اکران نوروز تا پایان هفته اول عید!/#سگ_بند در آستانه ۵میلیارد/#موقعیت_مهدی در مرز ۳میلیارد!/ #عنکبوت ۲ونیم میلیاردی شد!/ #شادروان ۲میلیارد را رد کرد!/ #مرد_بازنده از ۱‌ونیم میلیارد عبور کرد!/ #روز_صفر میلیاردی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: در میان هفت فیلم اکران نوروز، چهار فیلم سگ‌بند، موقعیت مهدی، شادروان و مرد بازنده، بالاترین فروش را دارند که رویهم [...]
پردیس+سینما+ایران+مال

“موقعیت مهدی” میلیاردی شد و “سگ بند”، نیم میلیاردی!/”شادروان” ۳۰۰ میلیون فروخت و “مرد بازنده” ۲۰۰میلیون را رد کرد و “قدغن” صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: فروش سینماها با استارت اکران نوروز هنوز گرم نشده و باید لااقل یک هفته‌ای صبر کرد تا وضعیت اکران نوروز تثبیت شود ولی در همین [...]
پردیس+سمرقند

“دینامیت” یک قدم تا ۶۰میلیارد!/”گشت۳” ۴۲میلیاردی شد!/”بی همه چیز” در مرز ده میلیارد!/”آتابای” مماس با ۶میلیارد!/”شهر گربه‌ها” از ۵میلیارد عبور کرد و “گربه سیاه” در آستانه ۳میلیارد!/”عنکبوت” ۲میلیارد را رد کرد!/سبقت “مورچه خوار” از “ترانه عاشقانه…”!/”موقعیت مهدی” دوروزه ۳۰۰میلیونی شد و “قدغن” حدود ۵۰میلیون فروخت!+آمار کامل فروش

سینماروزان: به آخرین روزهای اکران ۱۴۰۰ رسیده‌ایم و در میان سه فیلمی که به تازگی و به عنوان استارت اکران نوروز، روی پرده رفته‌اند بیش [...]
سینما+سروش

“دینامیت” ۵۵میلیاردی شد و “گشت۳” در مرز ۴۱میلیارد!/”بی همه چیز” در مرز ۹میلیارد قرار گرفت و “شهر گربه‌ها ها” ۵میلیاردی شد!/”گربه سیاه” ۲میلیارد را رد کرد!/”صحنه زنی” مماس با ۲میلیارد!/”عنکبوت” در آستانه یک میلیارد!/فروش نازل محصول موسوم به دوملیتی!+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: “دینامیت” فروش مطلوب خود را ادامه می‌دهد و در حدود دویست روز، ۵۵میلیاردی شده. “گشت۳” که صد روز روی پرده [...]

“دینامیت” از ۵۰میلیارد گذشت و “گشت۳” چهل میلیاردی شد!/ “بی همه چیز” به مرز ۹میلیارد رسید و “شهر گربه‌ها” در آستانه ۵میلیارد قرار گرفت/”صحنه زنی” در نزدیکی ۲میلیارد قرار گرفت و “آپاچی” از نیم میلیارد عبور کرد/”عنکبوت” دوروزه دویست میلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با وجود اکران سه فیلم تازه از همین هفته، گیشه سینماها تحت تاثیر فروش بالای “گشت۳” و “دینامیت” است و متاسفانه [...]

حرکت تدریجی “دینامیت” به سمت ۵۰ میلیارد!/”گشت ارشاد” در مرز ۴۰میلیارد!/”قهرمان” مماس با ۱۲میلیارد!/”بی همه چیز” ۷میلیاردی شد!/”آتابای” ۵میلیاردی شد و “شهر گربه‌ها” ۴ونیم میلیاردی!/”گربه سیاه” از دو میلیارد عبور کرد و “صحنه زنی” در مرز ۱ونیم میلیارد/سبقت “ازدواج جنجالی” از “تومان” و سه فیلم دیگر+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: فروش تدریجی “دینامیت” ادامه دارد و به نظر می‌رسد این فیلم به زودی اولین فیلم ۵۰ میلیاردی سینمای ایران خواهد [...]

“دینامیت” ۴۳میلیاردی شد و “گشت۳”، ۳۵میلیاردی شد!/”قهرمان” در مرز ۱۲میلیارد و “بی همه چیز” در مرز ۶.۵میلیارد!/”آتابای” در آستانه ۵میلیارد و “شهر گربه‌ها” ۴میلیاردی شد!/”گربه سیاه” به ۲میلیارد نزدیک شد و “صحنه زنی” به ۱.۵میلیارد+آمار کامل فروش

سینماروزان/مهدی فلاح: با نزدیک شدن به جشنواره، هیچ فیلم تازه‌ای جرات اکران ندارد و مناسبات فروش سینماها مطابق قبل پیش می‌رود. به گزارش [...]
image_print