تبلیغات
image_print

برچسب: آل پاچینو

اظهارات تأمل‌برانگیز دوبلور “آلن دلون”، “آل پاچینو” و “آمیتاب باچان”⇐زمان دوبله “پدرخوانده” برای تلویزیون به من گفتند همه “کازینوها” را به “هتل” تبدیل کن و به جای “مشروب”، “ملاس چغندر” به کار بردند!!!/در دوره شمقدری بزرگداشتی هم برای دوبلورها برگزار شد اما آن هم به فراموشی سپرده شد/هزینه ترجمه یک فیلم در تلویزیون حدود ۷۰ هزار تومان است!/قیمت دوبله نقش اول در تلویزیون ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اگر سابقه زیادی داشته باشید ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تومان درآمد خواهید داشت/برای دوبله “جنگ ستارگان” با جورج لوکاس حرف زدم/استنلی کوبریک و ویلیام فردکین هم در جریان دوبله من بودند
اظهارات تأمل‌برانگیز دوبلور “آلن دلون”، “آل پاچینو” و “آمیتاب باچان”⇐زمان دوبله “پدرخوانده” برای تلویزیون به من گفتند همه “کازینوها” را به “هتل” تبدیل کن و به جای “مشروب”، “ملاس چغندر” به کار بردند!!!/در دوره شمقدری بزرگداشتی هم برای دوبلورها برگزار شد اما آن هم به فراموشی سپرده شد/هزینه ترجمه یک فیلم در تلویزیون حدود ۷۰ هزار تومان است!/قیمت دوبله نقش اول در تلویزیون ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اگر سابقه زیادی داشته باشید ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تومان درآمد خواهید داشت/برای دوبله “جنگ ستارگان” با جورج لوکاس حرف زدم/استنلی کوبریک و ویلیام فردکین هم در جریان دوبله من بودند

ویژه ها

آخرین مطالب

تبلیغات

ویژه ها