۰۴۰۷۱۴۰۲

کارگردان “مزارشریف” فیلمی سیاسی با آدمهای واقعی می‌سازد

سینماژورنال: حسن برزیده کارگردانی که سال گذشته درام ماجرایی «مزارشریف» را روی پرده داشت این روزها مشغول کار بر روی دو فیلمنامه است؛ [...]
image_print