۰۴۰۷۱۴۰۲

اتفاقی بدیع⇐صدور همزمان پروانه ساخت سه انیمیشن

سینماژورنال: در اتفاقی جالب و در رخوت ژانر انیمیشن در سینمای ایران، شورای صدور پروانه ساخت برای ۳ پروژه انیمیشن سینمایی پروانه ساخت صادر [...]
image_print