۰۶۰۹۱۳۹۹
خروج

رفتن به سراغ ریشه‌های عبری “خروج” از کجا نشات گرفته؟؟ فرعون فیلم حاتمی‌کیا کیست؟؟

سینماروزان/محمد شاکری: ابراهیم حاتمی‌کیا که در کنار مجید مجیدی ازجمله مدعیان جشنواره‌ای است که حتی یک نفر هم‌سنگ این دو در هیات داورانش [...]
image_print