۱۰۰۹۱۳۹۹
پردیس+سمرقند

«سرخپوست» به ۱۴٫۵میلیارد رسید/«ایکس لارج» در مرز ۶٫۵میلیارد/«کلوپ همسران» و «مردی بدون سایه» ۲روزه در مرز ۲۰۰میلیون قرار گرفتند/«شاه کش» ۲روزه صدمیلیونی شد+آمار کامل فروش

سینماروزان: علیرغم آن که در آخرهفته اخیر چهار فیلم تازه روی پرده رفته اند ولی عدم تخصیص سانس کافی به این آثار و همچنان تقسیم بخش عمده سانسها [...]
image_print