۰۵۰۹۱۳۹۹

«مطرب» ۲۶میلیاردی شد/«چشم و گوش بسته» ۸میلیارد را رد کرد/«جاندار» میلیاردی شد/نزدیک به ۲۰۰سالن در اختیار فیلم منسوب به حلقه عمار!!!/شکست سنگین «معکوس» و «لیلاج»!+آمار کامل فروش

سینماروزان: در صدر آمار فروش سینماها همچنان نام «مطرب» به چشم میخورد که ۲۶میلیارد را رد کرده و فقط یک گام فاصله دارد تا شکستن رکورد «متری [...]
image_print