۲۸۱۰۱۳۹۹

خبر “کیهان”⇐جایگزینی ۲۷ دی با ۹ دی در تقویم خانه سینما

سینماروزان: روزنامه اصولگرای “کیهان” که در این سالها اغلب کوشیده درباره عدم کارکرد رفاهی نهاد صنفی خانه سینما برای اعضایش سخن گوید [...]
image_print