۲۹۱۰۱۳۹۹

صابر ابر و کارگردانی یک متن بی‌جغرافیا در یک سالن قاب‌عکسی!

سینماژورنال: صابر ابر بازیگری که در سالهای اخیر تجربیاتی مختلف را از سینما گرفته تا تئاتر تجربه کرده است تاکنون تجربه کارگردانی نمایشهایی [...]
image_print