۱۵۰۹۱۳۹۹

شنای پروانه” ۲.۵میلیاردی شد/”ارتش سری” به ۲.۵میلیارد نزدیک شد/”زنها فرشته‌اند۲” در مرز ۲۰۰میلیون+آمار کامل فروش

سینماروزان: آمار فروش سینماها تعریفی ندارد و متاسفانه نه سینماداران و نه صاحبان آثار هم برنامه‌ای برای افزایش حضور مخاطبان در سینماها [...]
image_print