۱۴۰۹۱۳۹۹

“شنای پروانه” و “ارتش سری” از دومیلیارد گذشتند/فروش نازل فیلمهای قدیمی+آمار کامل فروش

سینماروزان: گیشه سینماها داشت ولرم می‌شد که باز تعطیلی سینماهای شهرستانها پیش آمد و ترمزی کشید بر رونقی که می‌خواست ایجاد شود!! به گزارش [...]
image_print