۰۶۰۹۱۳۹۹

“ارتش سری” در مرز ۲.۵میلیارد/”زنها فرشته‌اند۲” مماس با ۳۰۰میلیون/”خروج” در دو روز فقط کمی بیش از ۵میلیون فروخت+آمار کامل فروش

سینماروزان: از کسادی گیشه‌ها هر چه بگوییم کم گفته‌ایم و متاسفانه هیچ برنامه ضربتی مشهودی هم برای بازگرداندن مخاطب به سینماها وجود ندارد. به [...]
image_print