۲۸۱۰۱۳۹۹

برگزاری اولین نشست مدرسه ملی سینما با حضور مدیرمسئول روزنامه توقیفی “جامعه”

سینماژورنال: مدرسه ملی سینمای ایران با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نخستین نشست تخصصی «سينما- دانشگاه» را روز گذشته – [...]
image_print