۱۲۰۹۱۳۹۹
افسانه-پاکرو+یوسف+چیم+ترانه

صدور پروانه۱۲+ برای همکاری بازیگر زن ایرانی و بازیگر مرد ترک+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدو پروانه نمایش فیلمهای سینمایی برای دو فیلم مجوز نمایش صادر کرد.به گزارش سینماروزان امیرشهاب رضویان کارگردانی [...]
image_print