۱۵۰۹۱۳۹۹
لباس+شخصی+اوج

صدور پروانه یک فیلم ارگانی+صدور دو پروانه دیگر

  سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی در جلسه اخیر برای سه فیلم مجوز نمایش صادر کرد. فیلم ارگانی “لباس شخصی” از محصولات [...]
image_print