۱۳۰۹۱۳۹۹
فیلم+گورکن

صدور پروانه برای یک فیلم کودک-خانوادگی

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای یک فیلم مجوز نمایش صادر کرد. شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر خود [...]
image_print