۱۲۰۹۱۳۹۹
جلیل+شعبانی

صدور پروانه “اوج۱۱۰” برای تهیه کننده متبوع اوج(!) بدون اکران فیلم قبلی+صدور پروانه برای تهیه کننده “سالوادور…”

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با چهار فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان جلیل شعبانی تهیه کننده ای که با حمایت [...]
image_print