۲۷۱۰۱۳۹۹

خروج “خوب بد جلف” از مسیر اکران/سرمایه این کمدی را تهیه کننده بازداشتی “شهرزاد” تأمین کرده بود!

سینماروزان: در حالی که قرارداد اکران کمدی «خوب بد جلف» اولین فیلم سینمایی پیمان قاسم خانی برای اکران در گروه زندگی بعد از «ما همه گناهکاریم» [...]
image_print