۰۱۰۴۱۴۰۰

توصیه اخوان‌ ثالث به کیمیایی برای ساخت ادامه “سرب”

سینماژورنال: “سرب” در کارنامه سینمایی مسعود کیمیایی جایگاه ویژه ای دارد؛ یک الگوی نمونه از نوآر ایرانی که فرازمانی شده است و هر [...]
image_print