۰۶۰۹۱۳۹۹
ابراهیم+حامدی

تحلیل یک رسانه اصولگرا درباره ارتباط میان ترانه اخیر “ابی” با حذف نام شهید از برخی معابر شهری!

سینماروزان: مدتی کوتاه پس از آن که ابراهیم حامدی با ترانه ای از ترانه سرای همکار یک ارگان ارزشی متمول، قطعه ای ضدجنگ با نام “کوچه نسترن” [...]
image_print