۲۵۰۳۱۴۰۰
کوچه بی نام

با “کوچه بی‌نام” پای ناصر ملک‌مطیعی هم به جشنواره باز شد!

“کوچه بی نام” از یک فیلمفارسی کپی شده است؛ یک فیلمفارسی به نام “پل” محصول دهه ۵۰ و با بازیگری ناصر ملک مطیعی. البته که کارگردان [...]
image_print