۰۹۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه نمایش ۱۵+ برای “کلوپ همسران” و “سودابه+صدور دو پروانه دیگر

سینماروزان: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۴ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.به گزارش دو فیلم “کلوپ همسران”مهدی صباغ زاده و [...]
image_print