۰۱۰۴۱۴۰۰

چتربازی که چترش باز نشد!+عکس

سینماژورنال: هنر عکاسی همواره توانسته است به عنوان بازویی قدرتمند برای اهالی رسانه به کار رود بخصوص در سوانحی که عمق اتفاق را نمی توان [...]
image_print