۰۱۰۴۱۴۰۰

کدام چهره‌های سینما از قبول پکیج نوروزی رییس‌جمهور سرباز زدند؟!

سینماژورنال: سنت عیدی دادن از سوی بزرگترها به کوچکترها سنتی دیرینی در تاریخ ایران زمین است. به گزارش سینماژورنال فقیر و غنی هم نمی شناسد؛ [...]
image_print