۱۴۰۹۱۳۹۹
پناه+برخدا+رضایی

صدور پروانه ساختی تازه برای کارگردانی که دو فیلم آخرش رویهم ۵۰میلیون هم نفروختند!

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود با ساخت یک فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان پناه‌برخدا رضایی که دو فیلم آخرش [...]
image_print