۲۹۰۳۱۴۰۰

پرویر پرستویی؛ گره‌گشای بانوان رنج‌دیده؟

سینماژورنال: با احتساب “امروز” که در جشنواره سال قبل به نمایش درآمد و سفیر اسکاری ناموفق ایران هم شد و دو فیلم “بوفالو” و “دو” [...]
image_print