۱۴۰۹۱۳۹۹
ُسینمای کودک

در دورانی که فارابی همچنان اصرار دارد به صرف بودجه برای برگزاری جشنواره کودک⇐حوزه هنری عزم کرده برای راه‌اندازی دومین سینمای مخصوص کودکان

سینماروزان: هرچقدر که رسانه‌ها از خلأ ارتباطی میان جشنواره کودک و جریان اکران فیلمهای کودک میگویند همچنان فارابی به عنوان مهمترین زیرمجموعه [...]
image_print