۱۰۰۹۱۳۹۹

نامزدی «وقت تغییر» در محافل مختلف اروپایی و آمریکایی

سینماروزان: فيلم كوتاه «وقت تغيير» در بخش رقابتی فستيوالهاي فرست نايم فيلم ميكر لندن و كايِن نيويورك و پراتو ايتاليا نامزد جايزه شد. فيلم [...]
image_print