۲۹۰۳۱۴۰۰

ادعای جمال شورجه: رایزنان فرهنگی ایران برای گرفتن اقامت کشورهای خارجی به نمایش فیلمهای مغایر با ارزشها می‌پردازند!

سینماژورنال: درباره چیدمان و انتخاب فیلمهای ایرانی که در جشنواره ها و یا محافل فرهنگی خارج از کشور به نمایش درمی‌آیند همواره حرف و حدیثهای [...]
image_print