۲۵۰۳۱۴۰۰

“هفت” را تا پیدا شدن یک مجری درجه یک تعطیل کنید!

سینماژورنال/حـــامد مظفـــری: چند هفته ای میشود که زمزمه هایی مبنی بر لزوم تغییر مجری “هفت” شنیده میشود. زمزمه هایی که از روزهای [...]
image_print