۱۱۰۹۱۳۹۹
وحید-رهبانی

پرسش رسانه اصلاح طلب⇐چطور بازیگری که زمانی از سوی رسانه های اصولگرا با صفاتی همچون فراماسونر، بهايي و اباحه‌گر توصيف مي‌شد حالا تبدیل شده به ستاره همین رسانه ها؟؟؟

سینماروزان: تناقضات رفتاری که از سوی رسانه های سیاست زده در قبال هنرمندان روی میدهد اغلب با پرسشهایی از سوی مخاطبان روبرو شده. مخاطبان [...]
image_print