۲۵۰۳۱۴۰۰

اعتراف نیکی کریمی به مصرف قرصهای روان درمانگر

نیکی کریمی می گوید: برای اینکه در فیلم “روانی”(داریوش فرهنگ) نقشم را رئالیستی تر ایفا کنم رفتم سراغ دکتر… قرص خوردم و تا مدتها [...]
image_print