۱۲۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه برای محمدعلی طالبی+صدور یک پروانه دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با تولید ۲ فیلم سینمایی موافقت کرد. در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی محمدعلی طالبی پروانه “خانه [...]
image_print