۰۹۰۹۱۳۹۹

اختصاصی سینماروزان⇐حذف “تگزاس۲” از گروه استقلال و جایگزینی “پیشونی سفید۳″/ “زندانیها” به گروه آزادی رسید+ورسیونی تازه از فهرست نهایی اکران نوروز۹۸

سینماروزان: نمیدانیم بخندیم یا بگرییم!؟ در این سینما با کلی خدم و حشم اعلام فهرست نهایی هفت فیلم اکران نوروز هم به بلیه ای بدل شده و هر [...]
پردیس+سمرقند

اختصاصی سینماروزان⇐حذف پنج فیلم از فهرست  ۲۱ فیلم متقاضی اکران نوروزی+فهرست ۱۶ متقاضی باقیمانده

سینماروزان: با حذف پنج فیلم از فهرست اولیه اکران نوروز، شمار فیلمهای باقیمانده برای اکران نوروز به ۱۶ فیلم رسید. به گزارش سینماروزان [...]

فهرست اولیه اکران نوروز⇐از «رحمان ۱۴۰۰»، «درخونگاه» و«متری شش و نیم» تا «ژن خوک»، «چهارانگشت» و «کار کثیف»+۳فیلم حاکمیتی «ردّ خون»، «زندانیها» و «شبی که ماه کامل شد»

سینماروزان: هرچند هنوز بیشتر از یک ماه تا نوروز باقی مانده است و لااقل باید دو هفته‌ای صبر کنیم تا فیلمهای اکران نوروز به طور رسمی اعلام [...]
image_print