۲۸۱۰۱۳۹۹

کارگردان “جامه‌دران” به سراغ رویدادهای سیاسی-اجتماعی دهه ۶۰ می‌رود

سینماژورنال: حمیدرضا قطبی این روزها درام اپیزودیک “جامه دران” را که اقتباسی است از یکی از رمانهای ناهید طباطبایی روی پرده دارد؛ [...]
image_print