۱۲۱۲۱۳۹۹

“گاز گرفتن موجودي با فك قوي” در فيلمي به تهیه‌کنندگی یکی از تیم طراحی پوستر جشنواره!

سینماژورنال: مجید برزگر کارگردانی که در هفته های اخیر به خاطر حضور به عنوان یکی از اعضای تیم طراحی پوستر جشنواره و البته خروجی نامطلوب [...]
image_print