۰۵۰۹۱۳۹۹
نادر-مقدس

بازگشت عامل اشتهار رادان-مهناز به فیلمسازی با «شاه ماهی»

سینماروزان: “شاه ماهی ” جدیدترین فیلم بلند سینمایی نادر مقدس مرداد ۹۸ کلید می خورد . به گزارش سینماروزان «شاه ماهی» به کارگردانی [...]
image_print