۰۶۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه ساخت برای دو آقازاده!+صدور پروانه برای جیرانی با عنوانی یادآور ایرج قادری!+صدور پروانه برای بهرام عظیمی با عنوانی یادآور دیوید فینچر!+صدور پروانه برای رئیسیان، مانی حقیقی و…

  سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلمنامه موافقت کرد. به گزارش سینماروزان در میان پروانه‌‌های صادره نام دو [...]
image_print