۱۵۰۹۱۳۹۹

اعطای وام میلیاردی به موسسه منسوب به شهرداری بابت پرداخت نکردن طلب پخش‌کنندگان؟؟؟

سینماروزان/محمد شاکری: موسسه تصویرشهر منسوب به شهرداری بابت پرداخت نکردن طلب پخش‌کنندگان آثار اکران۹۸(؟؟!!) مشمول وامی میلیاردی شده [...]
image_print