۱۰۰۹۱۳۹۹

«مهین» نشان داد با مستند هم میشود جشنواره جهانی برگزار کرد

سینماروزان/روح الله حسینی: تأثیرگذاری مستند «مهین» سبب ساز آن میشود که «مهین» نه فقط برای مخاطبان ایرانی جشنواره جهانی بلکه برای مخاطبان [...]
image_print