۰۴۰۸۱۳۹۹

خداحافظی طولانی+مهاجر خوشبخت

فتح ا.. جعفری جوزانی فارغ از تجربیاتش در عرصه تهیه کنندگی سالهاست که به عنوان مدرس دانشگاه و مترجم فعالیت می کند. جوزانی همواره سعی می [...]
image_print