۲۵۰۳۱۴۰۰

توصیف کیفیت برنامه نوروزی “من و تو” در روزنامه صبح ایران

سینماژورنال: یکی از روزنامه های صبح ایران که همواره در ستون اخبار ویژه خود، خبرهایی خواندنی از اتفاقات هنری خارج از مرزهای ایران ارائه [...]
image_print