۱۵۰۹۱۳۹۹
محمدرضا+اصلانی+امین+اصلانی

صدور پروانه برای آقازاده خالق “شطرنج باد”+صدور سه پروانه دیگر

سینماروزان: در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی مجوز تولید چهار فیلم صادر شد. در میان پروانه‌های صادره نام امین اصلانی آقازاده محمدرضا [...]
image_print