۲۸۱۰۱۳۹۹
حجت ا.. ایوبی

چرا ایوبی به دیدار معاونت سینمایی هند نرفت؟

سینماژورنال: پیش از این دیده بودیم که در پروژه هایی محصول داخل رییس سازمان سینمایی یا مدیر بنیاد فارابی در پشت صحنه آثار حضور یافته و [...]
image_print