۱۵۰۹۱۳۹۹

تقدیر معاون زنان ریاست جمهوری از “مردی بدون سایه”

سینماروزان: معاون زنان ریاست جمهوری به تقدیر از فیلم “مردی بدون سایه”علیرضا رییسیان پرداخت.به گزارش سینماروزان هیات داوران معاونت [...]
image_print