۰۵۰۹۱۳۹۹
مسعود+مهرابی

“فیلم” تعطیل خواهد شد؟⇐مسعود مهرابی فوت شد

سینماروزان: مسعود مهرابی مدیرمسئول شریف مجله فیلم که این اواخر به پارکینسون هم مبتلا بود، در ۶۶سالگی درگذشت. با درگذشت مسعود مهرابی هیچ [...]
image_print