۰۳۰۹۱۳۹۹

صدور پروانه ساخت برای مهران احمدی، مهشید افشارزاده و یک کارگردان دیگر

سینماروزان: شورای صدور پروانه ساخت با تولید سه فیلمنامه موافقت به عمل آورده است. در این بین فیلمنامه “جنوب از جنوب شرقی” به کارگردانی [...]
image_print