۰۹۱۱۱۳۹۹

با حضور لیلی گلستان، محمد چرمشیر، مرضیه برومند و چهره‌های دیگر⇐برگزیدگان جایزه فرشته معرفی شدند

سینماروزان: اختتامیه سومین دوره جايزه فرشته همراه با اهدای جوایز برگزیدگان و بزرگداشت علیرضا رمضانی، مدیر نشر مرکز عصر پنجشنبه ۴ خرداداه [...]
image_print